ЕПВ и Бивша югославска република Македония засилват своето сътрудничество в областта на патентите

Benoît Battistelli със Заместник министър-председател Владимир Пешевски

По време на първата си официална визита в Бивша югославска република Македония, Президентът на Европейското патентно ведомство Benoît Battistelli се срещна с високопоставени представители на страната, включително Заместник министър-председателя Владимир Пешевски, Министъра на външните работи Никола Попоски и Министъра на икономиката Валон Сарачини. Г-н Battistelli се възползва от възможността да извърши изчерпателен преглед на двустранните дейности за сътрудничество със Сафет Емрули, Директор на Държавното ведомство по индустриална собственост (SOIP).

„Бившата юголавска република Македония се присъедини към Европейската патентна организация само преди три години, но вече е предприела пълно преформиране на своята правна рамка по интелектуална собственост, за да я издигне до най-високи стандарти“, каза Президент Battistelli. Той добави: „Фазите на въвеждане и изпълнение са започнали, и именно там ЕПВ със своя опит в областта на патентите може да подкрепи дейността на SOIP чрез плана за двустранно сътрудничество.“

Директорът на SOIP подчерта: „Считаме, че това посещение ще засили сътрудничеството ни с ЕПВ, чрез участието на на-висшите органи на властта в нашата страна. Ролята на SOIP като координатор ще бъде подкрепена, а ние ще напривим най-доброто, на което сме способни, за да придвижим напред процеса, който ще ни поведе към икономика, основаваща се на знания. Ние особено ценим новата политика на сътрудничество, базирана на принципа на солидарността, която бе инциирана под ръководството на Президент Battistelli.“

ЕПВ възнамерява да се включи в цял кръг съвместни дейности със SOIP, включително професионално обучение, подсилване на университетските мрежи и развитието на електронни инструменти за разпространение на патентна информация.

Бившата юголавска република Македония стана 35-тата страна членка на Европейската патентна организация на 1 януари 2009г. Ратифицирала е и Лондонското споразумение, което влезе в сила на 1 февруари 2012г.

Източник: ЕПВ

Може да харесате още...