ЕПВ сътрудничи с трите водещи европейски института за езиково обучение в страните-членки

езиково обучениеЕвропейското патентно ведомство подписа споразумение за езиково обучение с British Council и Goethe-Institut, в усилие да заздрави използването на трите официални езика на ЕПВ в тези от 27-те страни-членки, в които английски, френски или немски не са официални езици.

Съгласно меморандума за разбирателство, подписан в Мюнхен, с генералния секретар на Goethe-Institut  Johannes Ebert и преди това с главния изпълнителния директор на British Council Martin Davidson, двата института ще осигурят обучение по немски и английски на бъдещи европейски патентни адвокати – членове на национални патентни офиси, кандидати в европейския изпит за квалификация, и на патентни съдии в страните-членки.

Подобно споразумение за езиково обучение по френски се очаква да бъде подписано и с Institut français.

British Council

Британски съвет е водещата световна организация за културни отношения с над 80 години история и повече от 100 офиса по целия свят. Първите офиси на Британски съвет извън Обединеното кралство са открити през 1938г. Българският отваря само година по-късно – през 1939 г., а първият представител в страната е Хенри Л. Литлър.

Goethe-Institut

Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия и работи в цял свят. Насърчава изучаването на немски език в чужбина и подпомага международното културно сътрудничество. Изгражда всеобхватен образ на Германия чрез информация за културния, обществения и политическия живот в страната. Културни и образователни програми насърчават междукултурния диалог и дават възможност за участие в културния живот.

 

Може да харесате още...