ЕПВ – актуална информация и промени, свързани с COVID-19

актуална информацияАктуална информация за клиенти, външни партньори и потенциални посетители на ЕПВ, обновена на 1 април 2020 г.

Отлагат се всички организирани от Европейското патентно ведомства събития през март, април и май. Организаторите ще се свързват с участниците и, когато е възможно, ще ги информират за новите дати. Изданието на Европейската награда за изобретател през 2020 г., което бе планирано да се проведе в Монако на 17-18 юни, също е отложено. Събитието ще се проведе в Монако през юни 2021 година.

До последващи инструкции се отлагат всички устни производства, насрочени до 17 април 2020 г., освен ако вече не е потвърдено, че ще се проведат чрез видео връзка. През това време ЕПВ ще проучи възможностите за по-нататъшно улесняване, когато е приложимо, на използването на видеоконференции за провеждане на устни производства. Отделите по проучване, експертиза и опозиции ще продължат работа по другите си дейности.

Според публикуваната актуална информация, всички срокове, изтичащи на или след 15 март 2020 г., се удължават до 17 април 2020 г. По отношение на сроковете, изтичащи преди 15 март 2020 г., ЕПВ улеснява използването на правни средства за защита на потребителите, намиращи се в райони, пряко засегнати от ограниченията, свързани с COVID -19. Удължаването на сроковете се прилага и за периоди за плащане на такси, включително такси за подновяване.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...