ЧЕЗ Електро промени практиката си

Електроразпределителното дружество ЧЕЗ Електро промени практиката си, след препоръките на Комисията за защита на потребителите, elektroЕлектроразпределителното дружество ЧЕЗ Електро промени практиката си, след препоръките на Комисията за защита на потребителите

ЧЕЗ Електро България промени своя практика след препоръки на КЗП, останалите дружества също да се съобразят

Комисията за защита на потребителите (КЗП) одобрява решението на електроразпределителното дружество ЧЕЗ Електро България да промени практиката си да прекъсва електрозахранването на клиенти, които оспорват размера на сметката си и отказват да я платят, докато проверката по жалбата не приключи. По такъв начин компанията се съобразява с направените от КЗП препоръки за отстраняване на неравноправна клаузата в Общите условия на договорите си, която гласеше, че възражения срещу фактурата не освобождават потребителя от задължението му да заплати сумата по нея в срок.

Същата клауза обаче все още е налична в Общите условия на договорите на ЧЕЗ Разпределение България АД. Въпреки направените препоръки от страна на КЗП за отстраняването й, тя все още фигурира там, както и в Общите условия на електроразпределителните дружества „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, ЕВН „България Електроразпределение” АД и „Енерго-Про Продажби” АД. Срещу цитираните дружества са заведени колективни искове с настояване съдът да прогласи клаузите за недействителни.

Експертите на КЗП са разгледали в началото на годината и Общите условия на договорите на топлофикационните дружества. Тази клауза е присъствала при всяко от тях, с изключение на едно. По-голямата част от топлофикациите са се съобразили с направените препоръки. Само три са отказали да ги променят и срещу тях също са заведени колективни искове.

Анализирани са също и Общите условия на договорите на трите мобилни оператора, като въпросната клауза е присъствала при всеки от тях, но те са я отстранили доброволно след направените от КЗП препоръки.

Експертите на КЗП са установили още, че тази клауза е налична и в Общите условия на договорите на всички ВиК дружества. Изготвени са препоръки към всяко едно от тях за коригирането й, като срокът за това все още тече.

Комисията за защита на потребителите апелира към дружествата, които не са се съобразили с направените препоръки, да ги вземат под внимание при изготвяне на новите Общи условия към договорите си с клиенти.

Може да харесате още...