Улеснено електронно подаване на документи през сайта на Ведомството за европейски марки и дизайни

електронно подаване на документиЕлектронното подаване на документи (заявления за регистрация на търговски марки и дизайни на Общността) ще бъде още по-лесно от досега през новия уеб сайт на OHIM, чието официално стартиране е насрочено за 2-ри декември. Целта на новия сайт е да предостави на потребителите пълен набор от електронни услуги, предлагайки цялостни и прости решения посредством широк кръг от онлайн инструменти и свързаните с тях услуги.

Новата платформа за електронно подаване на документи ще позволява на потребители, които не са тесни специалисти в областта да подават документи в пет лесни стъпки като използват по избор всеки от 23-те езика на Европейския съюз. Заявлението може да бъде запазено във всеки момент по време на процедурата.

Предвиден е отделен интерфейс за професионалисти в областта на интелектуалната собственост: структурирането на ясни раздели ще улесни заявяването в случаи с претенции за приоритет или старшинство.

Новият способ за електронно подаване на документи ще въведе и нови навигационни функции, включително taxonomy, интуитивен, пазарно-ориентиран начин за класифициране на стоки и услуги, базиран на Ницската класификация.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...