Електронно подаване на документи в Европейското патентно ведомство

патентно ведомствоСъществуващата уеб-базирана услуга на Европейското патентно ведомство за онлайн подаване на заявления (известна също като CMS) ще бъде изведена от употреба от 1 януари 2022 г. Тя ще бъде заменена от новата уеб-базирана услуга за подаване на заявления Online Filing 2.0, която стартира на 1 април 2021 г.

Online Filing 2.0 включва и подобрява функциите на CMS, обхваща всички процедури пред Европейското патентно ведомство, включително процедури пред апелативните състави, и предлага по-лесен за употреба интерфейс.

CMS ще продължи да работи паралелно с Online Filing 2.0 по време на преходен период, изтичащ на 31 декември 2021 г. След това CMS услугата ще престане да бъде достъпна за потребителите. Потребителите с данни, съхранявани в CMS, ще трябва да прехвърлят тези, от които искат да се възползват в Online Filing 2.0, преди края на преходния период на 31 декември 2021 г. От 1 януари 2022 г. данните, съхранявани в CMS, вече няма да бъдат достъпни.

Решение на председателя на Европейското патентно ведомство от 14 май 2021 г. относно електронното подаване на документи
Чл.1 Електронно подаване

(1) Документите могат, в съответствие с това решение и без да се засягат други средства за подаване, да се подават по електронен път, като се използва Online Filing (OLF), Online Filing 2.0 или уеб услугата за подаване на формуляри на ЕПВ (подаване на уеб формуляр).

(2) Подаване на документи посредством OLF могат да се прави онлайн или на електронни носители на данни, приети от Европейското патентно ведомство (ЕПВ). Носителите на данни, приети от ЕПВ, са

(a) CD-R дискове, отговарящи на стандарта ISO 9660
(b) DVD-R дискове
(c) DVD+R дискове

Член 2 Допустимост на електронното подаване

(1) … заявки за европейски патент, международни (РСТ) заявки и други документи, свързани с такива заявки или с патенти, произтичащи от такива заявки, могат да бъдат подавани в ЕПВ в електронна форма.

(2) Зявки за европейски патент могат също да бъдат подавани в електронна форма до компетентните национални органи на тези договарящи държави, които го разрешават, използвайки OLF или други услуги за електронно подаване, при условие че са приети от Европейското патентно ведомство.

Пълния текст на решението е публикуван на сайта на Европейското патентно ведомство ЕПВ.

Може да харесате още...