ЕК предлага 100млрд евро бюджет по програма за иновации

иновацииЕвропейският научноизследователски съвет (ЕНС) стартира реализацията на новата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации за периода 2021 – 2027 г. „Хоризонт Европа„.

Европейската комисия предлага бюджет от 100 милиарда евро за „Хоризонт Европа“. Това представлява увеличение от 30% в сравнение с досегашната програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Основни цели на програмата:
  • укрепване на научните и технологичните основи на ЕС и европейското научноизследователско пространство
  • стимулиране на капацитета за иновации, конкурентоспособността и създаването на работни места в Европа
  • допринасяне за осъществяването на приоритетите на гражданите и за съхраняването на социално-икономическия модел и ценностите им

На 3 март предстои да бъде обявена покана за субсидии за утвърдени изследователи, които консолидират своя независим изследователски екип или програма. Срокът за кандидатстване е 20 април. На 20 май ЕНС ще обяви покана за субсидии за водещи изследователи. Нейният бюджет е 626 млн. евро, а срокът за кандидатстване – 31 август.

„Хоризонт Европа“ ще подкрепя съвместни научни изследвания, ще укрепва технологичния и промишления капацитет чрез тематични клъстери. Клъстерът „Климат, енергетика и мобилност“ и клъстерът „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ ще увеличат ресурсите за научни изследвания и иновации в области, свързани с климата. Клъстерът „Култура, творчество и приобщаващо общество“ ще подкрепя научни изследвания и иновации в секторите на културата, творчеството и културното наследство чрез изграждане на пространство за сътрудничество в областта на културното наследство, хуманитарните науки и изкуствата. Клъстерът „Здраве“ ще бъде насочен към пандемията от коронавирус, разширяването на клиничните изпитвания, иновативните защитни мерки, вирусологията и др.

Анализ на предходната рамкова програма за подкрепа на иновациите е показал необходимостта от по-добро разпространение и използване на резултатите от научните изследвания и иновациите и подкрепа за активното ангажиране на обществеността. По време на цялата програма ще има свободен достъп до публикациите. „Бенефициерите гарантират, че те или авторите запазват достатъчни права върху интелектуалната собственост, за да могат да изпълняват изискванията за свободен достъп.“

Част от „Хоризонт Европа“ е програмата InvestEU за научни изследвания и иновации. Тя ще стимулира по-големи инвестиции в научни изследвания и иновации, предимно от частния сектор.

Може да харесате още...