Експерти по промишлен дизайн от SIPO и OHIM се срещнаха в Аликанте

промишлен дизайнДелегация от IT експерти и специалисти по промишлен дизайн от Националното ведомство за интелектуална собственост на Китай (SIPO) се срещнаха с експерти от Ведомството за европейски марки и дизайни миналата седмица в Аликанте, за да продължат проучване на осъществимостта на евентуалното интегриране на базата данни с промишлени дизайни на SIPO в DesignView, както и да обменят мнения относно тенденции и статистика в сферата на дизайните.

Designview представлява електронен инструмент за консултации, който позволява на всеки потребител в интернет да извършва безплатно търсене на промишлен дизайн от всички участващи служби, включително OHIM и националните служби. Инструментът работи с много езици, използва се лесно и чрез единна платформа предоставя достъп до заявките за дизайни и техните регистрации, предоставени от участващите служби. Всяка служба е собственик на предоставеното от нея съдържание и носи отговорност за ежедневното му актуализиране.

Отговорност за точността на съдържащите се в Designview данни носят единствено участващите официални служби или организацията, която ги предоставя. Ето защо по правило в Designview се отразяват достоверно регистрите на дизайните на участващите служби или организации към момента на консултацията.

Организация, която извършва дейност само в една или две страни, може да избере да получи закрила като кандидатства отделно пред съответните официални национални служби за регистрация на дизайни (обикновено службата за патенти и марки). В рамките на Европа по-широк географски обхват (27 държави-членки) може да бъде получен с представянето на единна заявка пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар на Европейския съюз (OHIM).

Сътрудничеството с SIPO е част от международната програма за сътрудничество на OHIM, включваща комплект от проекти, които се стремят да насърчават използването на общи инструменти и практики по интелектуална собственост в страни извън ЕС.

Източник: OHIM

Може да харесате още...