Актуализиран Наръчник за експертиза на европейски дизайни

европейски дизайниПоследвайки Наръчника за марки на Общността и Наръчника за недействителност на регистрирани дизайни на Общността, актуализирането на Наръчника за експертиза на регистрирани европейски дизайни вече е в своя финален етап, като публикуването и влизането му в сила са предвидени за началото на следващата година.

Като част от намеренията на OHIM да бъде по-прозрачно, а дейността му по-предсказуема за потребителите, Наръчникът за експертиза дава подробен и актуализиран поглед върху експертизата на заявления за регистрация на европейски дизайн.

Актуализирането на Наръчника доведе до някои практически промени, някои от които са изброени по-долу.

Най-вече, в опит да се засили правната сигурност и да се добави яснота относно обхвата на защита на дизайните на Общността, изображението на даден дизайн повече не може да се състои от комплекс от изгледи в цвят и черно-бели. Ако даден промишлен дизайн е изобразен цветно, това означава, че се търси защита за дизайна в този цвят. Ако дизайнът е изобразен в черно-бяло, няма претенция за цвят.

Второ, за да има хармонизация с практиката по експертиза на търговски марки на Общността, са направени някои промени, засягащи експертизата на претенции за приоритет. Например, ако до изтичането на тримесечния срок, документът за приоритет не е получен, експертът ще провери дали необходимата информация може да бъде открита на ведомството по първото заявяване. Ако информацията не е налична, от заявителя се изисква да предостави документ за приоритет като му се дават два месеца да го стори.

И накрая, направени са някои промени относно искания за промяна в изображенията на дизайните след подадено заявление. Член 12(2) не позволява корекции, които променят изображението на дизайна. Ако се счете, че даден изглед не е формално правилен, експертът ще изиска същият да бъде предоставен отново, например ако един от изгледите съдържа обяснителен текст, който трябва да бъде премахнат. Оттеглянето на този изглед вече не може да преодолее недостатъка, тъй като това оттегляне променя изображението на дизайна. Все пак, ако датата на която е отстранен недостатъка определя датата на подаване на заявлението, както е в случая на не-неутрален фон или недостатъчно добро качество, оттеглянето на погрешния изглед е възможно, за да се отстрани недостатъка.

Наръчникът ще бъде актуализиран, когато е налице промяна в практиката или се появи друга необходимост от промяна или разширяване.

Източник: OHIM

Може да харесате още...