Една стъпка по близо до въвеждането на единен патент

единен патентГерманският федерален конституционен съд обяви на 9 юли 2021 г. отхвърлянето на две молби за предварителна забрана срещу Германския акт за одобрение на споразумението за единен патентен съд (UPCA). Решенията са ключова стъпка към прилагането на Единен патент и Единен патентен съд.

Приветствайки съобщението, председателят на Европейското патентно ведомство Антонио Кампинос заяви:

Прилагането на споразумението за единен патентен съд ще доведе до най-значителната реформа на европейската патентна система от близо 50 години. Изобретателите, университетите, европейските компании, стартиращите фирми и инвеститорите са нетърпеливи да стартира новата система поради ползите, които тя ще им донесе. Още от самото начало системата ще увеличи правната сигурност, ще намали административната тежест и ще намали разходите. Всички те ще допринесат за насърчаването на иновациите и трансфера на технологии и ще донесат така необходимите капиталови инвестиции в R&D. Единният патент ще играе жизненоважна роля в подпомагането на възстановяването на икономиките след пандемията с COVID-19.“

Единен патент

Единен патент и Единен патентен съд са градивните елементи на единния патентен пакет, който ще допълни и укрепи съществуващата централизирана европейска система за издаване на патенти. Те ще предложат на потребителите рентабилен вариант за патентна закрила и уреждане на спорове в участващите европейски държави-членки.

Единните патенти ще дадат възможност за получаване на еднаква патентна закрила в до 25 държави-членки на ЕС чрез подаване на еднократна заявка до ЕПВ, правейки процедурата по-опростена и рентабилна за заявителите.

Единният патентен съд ще бъде международен съд с юрисдикция за патенти, издадени от Европейското патентно ведомство. Този специализиран съд ще превърне европейското прилагане на патенти в реалност, ще предложи по-добра правна сигурност и ще намали съдебните разноски.

Източник: Европейско патентно ведомство


На 8 април 2016 година България ратифицира Закон за ратификация на Споразумението относно Единния патентен съд, с което се превръща в десетата държава членка към този момент, която го ратифицира. За да заработи Единния патентен съд е необходима задължителна ратификация от Великобритания, Франция и Германия и на още минимум 10 държави членки.

Може да харесате още...