Единна патентна закрила в Европейския Съюз

патентна закрилаКомисията по правни въпроси на Европейския Съюз, внесе пакет от законодателни предложения, които да улеснят условията за получаване на единна патентна закрила в рамките на евро съюза, такава каквато е в страни като САЩ, Япония или Китай. Целта на Европейската комисия е да намали разходите за получаване на европейски патент, а притежателите на европейски патенти да могат да кандидатстват в Европейското патентно ведомство за единна патентна закрила на територията на 25 държави-членки. Да бъде възможно заявленията за патентоване да се подават на какъвто и да е език. За преходен период от 12 години единните европейски патенти, издавани на френски или немски език, да бъдат превеждани на английски. Тези, които се издават на английски език, ще трябва да бъдат превеждани на друг официален език на ЕС.

„Нашата цел е да намерим работещо решение за европейските компании съвсем скоро” съобщава председателя на Комисията по правни въпроси към Европейския парламент, Клаус Хейнер.

Припомняме, че през ноември 2010г. държавите-членки на ЕС се споразумяха, че ще търсят компромис за приемането на Регламент, относно разпоредбите за превод на патента на ЕС. Тъй като към момента цената за патент на ЕС е многократно по-висока от цената на патента на САЩ и Япония, например и това се обуславя най-вече от необходимостта той да бъде преведен на всички официални езици на ЕС, се търсят начини за оптимизиране на преводите. България подкрепи документа като обръща внимание на това, че при окончателното формулиране на текстовете следва да не се накърнява правната сигурност и да не се засягат интересите на трети лица.

 

Може да харесате още...