Възражение на Испания срещу единен патент на ЕС – отхвърлено

EU_court - единен патент на ЕСОбщият съд на ЕС оповести дългоочакваното становище на Генералния адвокат относно правните възражения на Испания срещу пакета от процедури, свързани с единния патент на Европейския съюз. Генералният адвокат предлага на Съда да отхвърли и двата иска (C-146/13 [1] и C147-13 [2]), подадени от Испания, а именно регламента за създаването на единна патентна защита, предоставяна чрез единен патент на ЕС и регламента относно приложимите разпоредби за превод.

Предоставената единна закрила носи реална полза що се отнася до уеднаквяване и интеграция, а изборът на език значително намалява разходите за извършване на превод и защитава по-надеждно принципа за правна сигурност. Според Генералния адвокат, принципа безспорно се спазва по-пълноценно, когато само един език е автентичен (в слуая на европейски патент с единно действие, автентичен ще бъде езика на конкретния случай). Ако всички преводи се считаха за автентични, би съществувал риск от несъответствия между различните езикови версии, които могат да доведат до правна несигурност.

ЕПВ

Може да харесате още...