„Единен патентен съд“, UPC

UPCВ момента националните съдилища и органи на договарящите държави на Европейската патентна конвенция, са компетентни да вземат решение относно нарушението и валидността на европейските патенти. На практика, това поражда редица трудности за патентопритежателите които искат да наложат европейски патент като се защитят от нарушителите му или когато трета страна иска отмяна на европейски патент – тези действия трябва да се извършват в няколко страни, страна по страна. Това води до високи разходи, рискове от различни решения и липса на правна сигурност между съдилищата в различните държави. В хода на процеса страните се стремят да се възползват от различията в тълкуването на националните съдилища на хармонизираното европейско патентно право и в процесуалните закони, както и разликите в скоростта (между „бавни“ и „бързи“ съдилища) и в нивото на присъдено обезщетение.

Споразумението за Единния патентен съд решава горните проблеми чрез създаване на специализиран патентен съд („Единен патентен съд“, или UPC) с изключителната компетентност за съдебни спорове по отношение на европейските патенти и европейските патенти с единно действие (унитарни патенти).

UPC ще се състои на Първоинстанционния съд, апелативен съд и регистър.
Първоинстанционният съд ще се състои от централната дивизия със седалище в Париж и две секции в Лондон и Мюнхен и от няколко местни и регионални отделения на договарящите се държави-членки към Споразумението.
Апелативният съд ще се намира в Люксембург.

На 18 февруари 2013 г. се открива процедура за подписване на Споразумението. За да влезе в сила то ще трябва да бъде ратифицирано от най-малко 13 договарящи се държави-членки, включително Франция, Германия и Обединеното кралство.

Последната версия на споразумение на UPC беше одобрен от Съвета по конкурентоспособност на министрите на ЕС  на 10 декември 2012 г. и от Европейския парламент на 11 декември 2012 г.

Може да харесате още...