ПРАВИТЕЛСТВОТО В ОСТАВКА ОДОБРИ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЕДИНЕН ПАТЕНТЕН СЪД

Правителството в оставка одобри проект на Споразумение за създаване на Единен патентен съд, което ще бъде сключено между България, Австрия, Кралство Белгия, Гърция, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Велико херцогство Люксембург, Малта, Кралство Нидерландия, Полша, Португалска република, Румъния, Словения, Словашка република, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Кралство Швеция и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Единният патентен съд ще работи за решаване на спорове по нарушаване и недействителност на европейски патенти, издадени по силата на Европейската патентна конвенция, европейски патенти с единно действие и сертификати за допълнителна закрила на такива патенти. Съдът е общ за договарящите се държави членки. Системата му е децентрализирана. Съдопроизводството е двуинстанционно и включва Първоинстанционен съд и Апелативен съд. Първоинстанционният съд е децентрализиран и включва както централно, така и местни и регионални отделения. Централното отделение е със седалище в Париж и подразделения в Лондон и Мюнхен. Местни или регионални отделения ще се установяват по искане на съответните договарящи се държави. Решенията на всички отделения на Първоинстанционния съд, както и решенията на Апелативния, подлежат на изпълнение във всяка договаряща се държава членка.

Споразумението за Единен патентен съд ще засили интеграционния процес в Европа и се разглежда като част от изграждането на вътрешен пазар в рамките на ЕС. Той ще се характеризира със свободно движение на стоки и услуги и система, гарантираща ненарушаване на конкуренцията.

Документът е част от проекта за Единна патентна система на ЕС, насочена към стимулиране на иновациите на континента. Единният патентен съд е вторият стълб на тази система наред с Единната патентна закрила, създадена с Регламент на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 17 декември 2012 г.

Със споразумението се премахва сега съществуващата фрагментация на патентната система в Европа, характеризираща се със скъпо и рисково съдопроизводство, което се провежда в множество национални съдилища и често завършва с противоречащи си решения. Създаването на Единния патентен съд ще осигури обща практика в патентната закрила и ще помогне за намаляване разходите по съдопроизводството, тъй като на страните няма да се налага да водят успоредни съдебни производства пред различни национални юрисдикции.

Може да харесате още...