ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТЕН СЪД

патентен съдНа 29 юни 2012 г., Европейският съвет приключи преговорите за бъдещето на единната европейска патентна система. Решението на страните-членки на ЕС подпомага създаването на по-евтина и по-ефективна патентна защита, особено за бизнеса на малките и средни предприятия. Неизменна част от дискусиите беше седалището на Единния европейски патентен съд, което бе предопределено да е в Париж, докато два от специализираните му отдели ще бъдат локализирани в Лондон и Мюнхен. В своята цялост съдът ще има ексклузивна компетентност по отношения на действия, които се отнасят до валидността или до случаи на нарушаване на правата, гарантирани от единния европейски патент. По този начин се предотвратява риска от множество съдебни дела, започнати в различните държави-членки на ЕС по отношение на един и същи патент, както и риска от получаване на конфронтиращи се съдебни решения по същите дела.[1]

По-рано през месец юни 2012 г. индустриалната общност във Франция разкри на свое събрание в Париж резултатите от публично запитване, провело се сред специалисти в областта на интелектуалната собственост от 54 страни. Запитването имаше за цел да проучи мнението на специалистите относно възможността седалището на Единния европейски патентен съд да се намира във френската столица като най-много участници бяха регистрирани от Германия, Франция и Великобритания. Въпросите от запитването бяха свързани главно с организацията на Централната дивизия на този съд. Участниците са индикирали, че важни фактори за избора на локация е близостта на съда до центъра на космополитен град или до летище, наличието на добра транспортна връзка и благоприятна бизнес среда.[2]

Приключването на преговорите е стъпка напред, тъй като миналата година Съвета на ЕС изиска становище от Европейския съд по отношение на съвместимостта на учредяване на Eвропейския патентен съд с Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз. Съдът оповести своята позиция през март 2011 г., излагайки няколко сериозни съображения, свързани с опасението, че Европейския патентен съд не може да предостави гаранции, че ще спазва разпоредбите от европейското законодателство и по този начин може да наруши основни принципи на европейското право.[3]

В периода 2-5 юли 2012 г.  беше насрочено гласуването в Европейския парламент относно т.н. пакет от услуги в сферата на единния европейски патент. След този вот се очакваше страните-членки на ЕС да подпишат споразумението за Единния европейски патентен съд през втората половина на 2012 г. В следствие на внесени промени от страна на Съвета в предложеното законодателство на тази тематика, Европейският парламент реши да отложи своето гласуване за по-късен етап, което забавя влизането в сила на споразумението за неопределен период от време.


[1]http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/eu-unitary-patent-%E2%80%93-a-historical-breakthrough?lang=en

[2] http://www.eupatentcourt.org/en/

[3] http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-03/cp110017en.pdf

Може да харесате още...