Европейско културно наследство и творби извън търговския обмен

културно наследствоНов Портал Out-Of-Commerce Works (произведения извън търговския обмен) стартира Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO. Това са книги, филми или визуални творби, които все още са защитени с авторски права, но вече не са или никога не са били достъпни в търговската мрежа.

Европейските библиотеки, архиви, музеи и други институции за културно наследство съдържат в своите колекции милиони произведения, изчерпани в търговската мрежа. Те все още имат голяма стойност за изследователски или образователни цели или просто са интересни за потребителите.

В продължение на много години Европа подкрепя инициативи за по-добър онлайн достъп до богатото европейско културно наследство, като използва съвременни цифрови техники. Въпреки това проектите за масова дигитализация на институциите за културно наследство често не са възможни поради правни трудности при получаването на всички необходими предварителни разрешения на отделните носители на права.

За да помогне на институциите за културно наследство да изпълнят мисията си да са от полза за европейската култура, Директива (ЕС) 2019/790 1 въвежда правна рамка за подпомагане на организациите при дигитализацията и трансграничното разпространение на произведения извън търговския обмен.

Информацията за произведения извън търговския обмен трябва да се записва в публичен единен онлайн портал, чието създаване и управление е поверено на EUIPO.

Порталът е основната мярка за публичност на този нов режим. Основната цел на портала е да осигури достъп до информация за текущите и бъдещи употреби на произведения извън търговския обмен, както и да улесни притежателите на права върху тези произведения да упражняват правата си. Режимът ще допълни вече действащите мерки за използване на осиротели произведения на европейско ниво.

Институциите за културно наследство в цяла Европа дигитализират все по-голяма част от своите колекции и ги правят достъпни онлайн. Забелязва се обаче, че колекции, включващи произведения от 20-ти век, са достъпни онлайн в много по-малка степен от колекции от периодите преди или след 20-ти век. Този ефект е наречен „черната дупка на 20-ти век“ (the 20th century black hole).

Очаква се, че новият режим ще отвори големи възможности за цифровизация и разпространение сред обществото в цяла Европа на произведения извън търговския обмен, държани в колекциите на институции за културно наследство.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост EUIPO

Може да харесате още...