Годишна среща на страните членки на Европейското патентно ведомство

Европейското патентно ведомствоЕвропейското патентно ведомство и националните патентни ведомства на страните членки на ЕПВ се срещнаха в Крит на 12/13 юни, за да обсъдят как да стимулират сътрудничеството помежду си и да подобрят качеството и ефективността на европейската патентна система, в резултат на което изобретателите и промишлеността да получават по-добри услуги. Домакин на Осмата година среща по сътрудничеството бе Гръцкото ведомство за индустриална собственост. Събитието бе посетено от рекорден брой участници, включително представители на 38 национални патентни ведомства, в допълнение на Ведомството за европейски марки и дизайни (OHIM) в качеството на наблюдател.
„Предизвикателствата, пред които всички сме изправени имат една обща черта: те могат да бъдат преодолени само чрез сътрудничество между всички участници в европейската патентна система,“ каза Президента на ЕПВ Беноа Батистели по време на привественото си слово. Облягайки се на сътрудничеството между Европейското патентно ведомство и националните патентни ведомства от Европа, той каза още: „Имаме основания да сме доволни от постигнатото дотук. Сътрудничеството помежду ни е поставено на една по систематична и ефикасна основа, вместо да се следва подхода случай по случай.“
Срещата тази година бе фокусирана върху три основни теми, които са в центъра на сътрудничеството между ЕПВ и националните ведомства на неговите страни членки: обучение на служителите от националните ведомства и други целеви групи; познаване на интелектуалната собственост и патентната информация; IT инструменти и услуги, свързани с патентите.
Участниците отбелязаха и прогреса, постигнат в рамките на проекта „Пътна карта на сътрудничеството“ за периода 2012-2015, който вече презполови своето изпълнение. Наборът от съвместни инициативи, осъществявани в рамките на проекта съществено е подобрил качеството на услугите, предоставяни на потребителите на европейската патентна система. Основните от тях са Обединения европейски патентен регистър, който директно препраща към информация за правния статус на даден европейски патент на национална фаза, вече наличен за всички 28 страни членки; завършването година по-рано от предвиденото, на Patent Translate, безплатна автоматична услуга за извършване на преводи, която обхваща 28-те официални езика на страните, членуващи в Европейското патентно ведомство, както и китайски, японски, корейски и руски.

Източник: ЕПВ

Може да харесате още...