Европейското патентно ведомство и CNIPA с общо изявление във връзка с COVID-19

CNIPAЕвропейското патентно ведомство и Националната администрация за интелектуална собственост на Китай (CNIPA) публикуваха вчера общо изявление, отразяващо моментната обстановка и плановете на двете организации.

Сътрудничеството между ЕПВ и CNIPA е факт вече над 30 години. То води до добро хармонизиране на патентните системи и нарастващ брой заявки за регистрация на патент. През 2019 г. ЕПВ е получило почти 30% повече заявки от Китайската народна република, отколкото през предходната година. Страните членки на Европейската патентна конвенция са подали 42 000 заявки за патент в Китай – увеличение с 4,9%.

Тъй като икономическите ефекти от коронавируса започват да се материализират, непрекъснатостта на бизнеса е необходима повече от всякога. Индустриите, които интензивно използват права на интелектуална собственост, играят основна роля в поддържането на икономиките. В ЕС те генерират 39% от заетостта и 45% от БВП. През 2018 г. добавената стойност на индустриите с интензивно използване на патенти в Китай достига 10,7 трилиона юана, което представлява 11,6% от БВП. В близко бъдеще тези индустрии ще се окажат важни за възстановяването на световната икономика.

ЕПВ и CNIPA продължават да подкрепят борбата срещу пандемията чрез обогатяване на публични бази данни с патенти и осигуряване на източници на патентна информация. Тези източници на информация са ключови за всички онези, които играят централна роля в усилията за справяне с COVID-19, включително изследователски институции и университети. Патентната литература, предоставена от двете служби, е от решаващо значение за изследванията. Консултирането с патентни бази данни дава възможност на учените постоянно да следят най-съвременните иновации и да ги развиват допълнително.

С цялото изявление на ЕПВ и CNIPA можете да се запознаете ТУК.

Може да харесате още...