Какво е важно да знаем за регистрацията на европейски промишлен дизайн?

европейски промишлен дизайнДа притежаваме регистриран промишлен дизайн ясно показва на нас и на нашите конкуренти какво е било създадено и кога се е случило това. Правото може да се подновява за срок от 25 години и би могло да се превърне в основния актив на компанията ви. Вашият дизайн е вашия подпис в света на интелектуалната собственост.

В заявлението за регистрация на европейски промишлен дизайн фигурират три особено важни вида информация:

Собственост – всяко физическо лице или компания може да притежава регистриран европейски дизайн. Информацията за дизайна трябва да бъде общодостъпна, достатъчно подробна и трябва да се поддържа актуална, за да няма съмнения кой притежава даден промишлен дизайн
Какво може да бъде регистриран европейски промишлен дизайн – трябва да има много ясно и подробно посочване. Промишленият дизайн закриля външния вид на даден продукт и е неразривно свързан със самия него. Ако липсва продукт, не може да има закрила.
Дизайнът и неговия продукт(и) – тази информация трябва да бъде изложена подробно, за предпочитане посредством терминологията на международната Класификацията на стоките от Локарно. Ако продукта не е споменат в класификацията от Локарно, експертите от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM могат да изискат или да се конкретизира естеството и предназначението на дадения продукт, или да се промени неговото означение.

Източник: OHIM

Може да харесате още...