Иван Иванов

Иван Иванов - европейски патентен представителИван Иванов е представител по индустриална собственост, Европейски патентен представител, Европейски представител по марки и дизайни, независим оценител на интелектуална собственост, консултант по индустриална собственост в IP Consulting.

Съосновател на Алианса за интелектуална собственост в областта на фармацията, химията и биологията. Активно участва в преговорния процес по присъединяване на България към ЕС.

Машинен инженер, специалност „Топлинна и масообменна техника“ придобита в Технически Университет София. Завършил е в Университета за Национално и Световно Стопанство – специалност „Икономика и управление на Интелектуална собственост“.

Организира и изгражда отдел Интелектуална собственост в Биовет Пещера АД.

Директор Интелектуална собственост на Балканфарма Холдинг АД.

Интереси в сферата на защитата и управлението на индустриалната собственост на предприятия, изготвяне на бизнес стратегии в сферата на ИС. Автор на книгите „Особености при патентоването на лекарства”, ‘Патентни анализи“, “Защита на новите сортове растения като интелектуална собственост”, както и на редица публикации в страната и чужбина в областта на патентите и търговските марки.


IPConsulting предоставя услуги в областта на търговски марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, авторски и сродни права. Работи по казуси за защита на конкуренцията и защита на потребителите. На първо място в официалната статистика за региона, за офис на представители, представляващ най-много клиенти в производства и процедури пред EUIPO.

Може да харесате още...