Сътрудничество между OHIM и ведомства за интелектуална собственост в Африка

европейски марки и дизайниМежду 11-ти и 13-ти март, Ведомството за европейски марки и дизайни бе домакин на тридневно проучвателно посещение на Апелативните бордове на френско говорящите Африканска организация за интелектуална собственост (OAPI) и юридически експерти от Мароканското ведомство за индустриална и търговска собственост (OMPIC).

Ораторите от Апелативния борд на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, отдел Операции и ICLAD покриха широк кръг от теми като процедурите по опозиции и отмяна на марки и дизайни на Общността, скорошна практика на Апелативния борд, включително случаи с търговски услуги и географски означения, практика на Европейския съд и др.

OAPI и OMPIC представиха своите апелативни бордове.

Тази дейност е част от работната програма за Международно сътрудничество, насърчаваща дейности за усъвършенстване на компетенциите с африкански организации за интелектуална собственост.

Източник: Ведомство за европейски марки и дизайни OHIM


Европейски марки и дизайни

Европейската марка има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

Марката на Европейския съюз ви дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация.

Валидността ѝ е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

Регистрираният дизайн на Общността е валиден във всички държави от Европейския съюз и представлява външният вид на продукта, неговата форма, структура и цветове. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост регистрира около 85 000 дизайна годишно.

Повече информация, свързана с европейски марки и дизайни ТУК.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с европейски марки и дизайни, авторско право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

Може да харесате още...