Ведомството за европейски марки и дизайни отличено по време на Световните награди за борба с фалшифицирането

европейски марки и дизайниЕвропейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост, която е част от Службата за европейски марки и дизайни OHIM е удостоена с Международната награда за обществена организация в рамките на престижните Световни награди за борба с фалшифицирането, спонсорирани от Reconnaissance International’s Authentication News™ и Световната група за борба с фалшифицирането (GACG).
Победителите в шестнайстите годишни награди са били обявени в Париж по време на Световния ден за борба с фалшифицирането в Musée de Contrefaçon, намиращ се в централата на Съюза на производителите.
Наградите са учредени като признание за специални постижения на физически лица, компании и организации. Сред отличените постижения на Ведомството за марки и дизайни на Общността са проучванията във връзка със значимостта на интелектуалната собственост и начина, по който се възприема интелектуалната собственост от широката общественост. Отбелязва се и създаването на База данни за регистрирани права на интелектуална собственост (Enforcement Database).

Обсерваторията е създадена като част от Генералната дирекция на Комисията за вътрешния пазар и услуги през април 2009 г. под името Европейска обсерватория за фалшифициране и пиратство. EUIPO, като основна агенция на ЕС, посветена изключително на въпросите на интелектуалната собственост, започва тясно сътрудничество с Обсерваторията съгласно Меморандум за разбирателство, подписан през април 2011 г.

След предложение на Комисията, подкрепено от Европейския парламент и Съвета, Обсерваторията беше изцяло поверена на Ведомството за европейски марки и дизайни EUIPO, по-рано известна като OHIM, на 5 юни 2012 г.

Регламентът за прехвърляне на Обсерваторията към EUIPO я преименува на Европейска обсерватория за нарушения на правата на интелектуална собственост. Съгласно този регламент EUIPO трябва да финансира дейностите на Обсерваторията. Обсерваторията използва експертния опит и ресурси на EUIPO.

Източник: OHIM

Може да харесате още...