Новини от Ведомството за европейски марки и дизайни

европейски марки и дизайниДнес и утре (28 и 29.01.2010г.) Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM е домакин на конференция, в която ще участват представители на няколко национални ведомства по интелектуална собственост, а така също и на WIPO. Планиран е преглед на EuroClass проекта, който предлага сравнение на бази данни с класификации, както и дискутиране на следващите стъпки в създаването на обща база данни на стоки и услуги.

На последното заседание на Административния съвет на Ведомството за европейски марки и дизайни, MARQUES участва като наблюдател. Представителят на Асоциацията бе Tove Grauland, който заедно с представителите на INTA, BUSINESSEUROPE, ECTA и AIM е бил поканен да присъства на не-конфиденциални части на тези срещи, за период от две години. Дневният ред на заседанието на 4/6 май включи преглед на дейността на OHIM е-бизнес проекти и връзки с потребителите, включително и отчет за 2008 Изследване потребителската удовлетвореност.

Посещението на Президента на Ведомството за европейски марки и дизайни в Китай и разговорите му с тамошните власти се увенчаха с няколко споразумения за сътрудничество. Споразуменията включват провеждането на различни обучителни курсове, семинари и уъркшопове, които да спомогнат за взаимното опознаване и популяризиране на двете различни системи.

Tmview (www.tmview.europa.eu)е новият инструмент за търсене, който дава свободен достъп до база данни с над 5 милиона търговски марки. Става въпрос за действащи търговски марки от регистрите на СОИС, ЕПВ и патентните ведомства на Бенелюкс, Чехия, Дания, Италия, Португалия и Обединеното кралство. В най-скоро време се очаква включването на информацията от още 8 патентни ведомства.

Източник: http://oami.europa.eu

Може да харесате още...