Европейски компании защитават едновременно различни видове ПИС

ПИС

Снимка: R M Media Ltd, Picpedia

Ново проучване на Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO проследява как фирмите от ЕС защитават едновременно различни видове права на интелектуална собственост (ПИС) за едни и същи продукти.

Проучването, публикувано чрез Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост, се фокусира върху периода 2014 2015 г. с извадка от 63 286 фирми. Те заедно притежават 76 202 европейски патента, 98 257 търговски марки на ЕС (EUTM) и 21 676 регистрирани дизайни на Общността (RCD). Тези ПИС представляват 48.2% от всички права на интелектуална собственост, заявени в EUIPO и Европейското патентно ведомство за този период.

От фирмите в тази извадка 8.3% са подали заявка за повече от един вид ПИС, а ПИС, заявени от тези фирми, съответстват на 35.7% от всички ПИС в извадката. От тези фирми 1% са подали заявки и за трите вида права на интелектуална собственост (патенти, търговски марки и регистрирани дизайни). От общия брой регистрирани дизайни и патенти, половината принадлежат на фирми от извадката.

Освен това, 45% от заявките за промишлен дизайн идват от фирми, които подават и заявки за регистрация на търговски марки. Заявките за търговски марки показват различен модел, тъй като повечето от тях (близо 80%) се подават от фирми, които заявяват само търговски марки, а не регистрират нито промишлени дизайни, нито патенти.

Проучването показва, че патентите са правата на интелектуална собственост, които най-често се използват съвместно с други права.

Фирмите, които подават заявки както за търговски марки, така и за патенти, заявяват почти четири патента за всяка търговска марка. Компаниите, които подават заявки както за дизайни, така и за патенти, заявяват 6.5 патента за всеки промишлен дизайн. Що се отнася до дизайни и търговски марки, подадени от същата фирма, има 1.5 търговски марки на един дизайн.

Фирмите с множество ПИС имат силно икономическо присъствие, представлявайки 31.9% от заетостта и 35.5% от финансовия оборот в извадката. Фирмите, които заявяват и трите вида ПИС, представляват 14.1% от заетостта и 16% от оборота. Размерът на фирмите е от значение; колкото по-голяма е фирмата, толкова по-вероятно е тя да бъде бизнес с множество права на интелектуална собственост. Над 20% от големите фирми са подали заявка за регистрация на повече от един вид ПИС за разлика от едва 7% от малките и средни предприятия (МСП).

Източник: Alicante News

Може да харесате още...