Ведомството за европейски марки и дизайни се присъедини към Мрежа на европейски агенции

европейски агенцииМиналата седмица, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM пое ролята си в координационна мрежа „troika“ на европейски агенции, по време на церемония, проведена в Дъблин. „Тройката“ включва и Eurofound, която към момента координира мрежата, както и Fundamental Rights Agency (FRA).

FRA помага да се гарантира, че основните права на хората, живеещи в ЕС, са защитени.

Трите основни дейности на Eurofound са:

  • Мониторинг на тенденциите и развитието на качеството на работа и живот, индустриалните отношения и на структурните промени
  • Проучване и оценка на политики и практики
  • Представяне на знания и организиране на дебати и обмен с целеви групи

OHIM ще заеме председателското място през 2016г.

Над 40 агенции работят по различни теми, които се отразяват на европейските граждани всеки ден, включително образование, безопасност на храните, промишленост, условия на труд, здраве и безопасност, правосъдие, транспорт, бизнес и иновации.

Мрежата на агенциите в Европейския съюз е създадена с цел да подобри координацията, обмена на информация и постигане на съгласие и обща позиция по въпроси от общ интерес сред европейските агенции, допълнително подобрявайки тяхното ефективно и ефикасно функциониране.

Източник: Ведомство за марка и дизайн на Общността

Може да харесате още...