5000 Евро награда за студенти в конкурс за Иновации на Европейския Патентен офис

Във връзка с тазгодишното честване на 40-та годишнина на Европейската патентна конвенция, Европейското патентно ведомство (ЕПО) организира конкурс на тема „Иновации”.

Конкурсът е отворен за студенти от всички дисциплини, които са на поне 18 години,  записани в университет, колеж или еквивалентна академична институция в една от държавите-членки на Европейската патентна организация.

Участниците ще бъдат поканени да формулират изследователски проект от потенциален интерес за бъдеща научноизследователска и развойна дейност. Тяхната проектна документация трябва да включва:

 • Описание на технически проблем, който в момента се среща, в една от следните пет области:
  • A. Устойчиво производство на храни
  • B. Производство и съхранение на екологично чиста енергия
  • C. Управление на отпадъците, рециклиране и оползотворяване на суровини
  • D. Интелигентни системи за управление на транспорта и движението
  • E.Интелигентни технологии за домакинството
 • Представяне на текущото състояние на техниката  в областта на проблема.
 • Обща оценка на пазарния потенциал на предложеното решение за избрания технически проблем.

Специална програма за дистанционно обучение ще предостави на участниците насоки за това как да развият своята  първоначална идея. Работният език на тази програма  и съпровождащото го онлайн наставничество ще бъде английски, но финалните документи могат да се подават на английски, френски или немски език.

Победителят във всяка една от петте категории ще получи награда от 5000 EUR.

Ако желаете да вземете участие, моля свържете се с вашето Патентно ведомство, което ще бъде отговорно за подбора на участници от своята страна.

За повече информация относно необходимата документация и срокове, посетете: http://www.epo.org/learning-events/40epc/competition.html или сайта на вашето национално Патентно ведомство.

Може да харесате още...