„Гише на пътника” на пристанище Несебър

Европейски потребителски център отвори „Гише на пътника” на пристанище Несебър, eu_potrebitelski_centarЕвропейски потребителски център отвори „Гише на пътника” на пристанище Несебър

Европейски потребителски център – България разяснява правата при пътуване и пазаруване в Европейския съюз.

На 22 август, Европейски потребителски център – България за първи път у нас отвори на морско пристанище „Гише на пътника”, което има за цел да предостави на европейските потребители необходима и полезна информация за възможностите на Единния европейски пазар. Между 08.00 и 14.00 ч. пред сградата на пристанище Несебър,  работи специално обособен щанд, на който пасажерите и всички минаващи туристи и гости  могат да получават информация, отговори на запитвания за правата на пътниците и въобще на европейските граждани при пътуване и пазаруване в ЕС, консултации по проблеми с морски транспорт – закъснели и отменени кораби, загубени багажи и др., включително ще бъдат приемани жалби.

Инициативата се провежда за пръв път в България и е свързана с европейската кампания „Вашите пътнически права на длан“. На потребителите ще бъде представено и мобилното приложение“ECC-Net Travel” App, което е незаменим помощник и спътник при пътуване в чужбина, специално изработен от мрежата от европейски центрове.

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите

Може да харесате още...