Европейският онлайн пазар. Нелоялни търговски практики и измами по интернет

На 5.11 в БТА се проведе пресконференция на Европейски потребителски център – България и Комисия за защита на потребителите на тема: „Европейският онлайн пазар. Нелоялни търговски практики и измами по интернет”. Срещата протече при следния дневен ред:
1. Кратко представяне на Доклада на мрежата от ЕПЦ – ключови резултати (презентатор Игнат Арсенов – директор на ЕПЦ България)
2. Установени от КЗП нелоялни търговски практики в интернет пространството – 10 минути, (презентатор Иван Бъчваров – главен секретар на КЗП)
3. Акцент върху измамите по интернет (презентатор Игнат Арсенов – директор на ЕПЦ България)

Презентации:

1. „Европейският онлайн пазар” – Игнат Арсенов
2. „Основни проблеми при търговията от разстояние. Законова рамка и нарушения.” – Иван Бъчваров
3. „Интернет измами” – Игнат Арсенов

Може да харесате още...