Европейски патенти – основен инструмент за търговска експлоатация на изобретенията

европейски патентиНово проучване, публикувано от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) вчера 24 ноември 2020 г., показва, че европейските университети и публични изследователски организации използват европейски патенти като основен инструмент за търговска експлоатация на изобретенията си.

Проучването, озаглавено „Валоризация на научните резултати – индекс за комерсиализация на патенти: европейски университети и публични изследователски организации“, освен това установява, че лицензирането е отчетливо предпочитан канал за комерсиализация (70% от комерсиализацията на изобретения), последвано от R&D сътрудничество (14%) и продажба на патенти (9%).

Европейските университети и публични изследователски организации са мощни центрове за научните изследвания и стоят зад много важни изобретения,“ казва президентът на ЕПВ Антонио Кампинос. „Този доклад показва, че те използват европейски патенти, за да изведат своите нови технологии от лабораторията и на пазара. Но все още съществуват значителни бариери пред комерсиализацията и при трансфера на знания и технологии към индустрията. Трябва да им бъде обърнато внимание, ако европейската икономика иска да използва пълния потенциал на своите изследвания, за да бъде равностойна с Китай и САЩ по отношение на иновациите.“

Данните, събрани от Европейското патентно ведомство, също така предоставят профил на субектите, с които университетите и публичните изследователски институции избират да си партнират с цел комерсиализация. Според доклада те включват МСП и големи компании в почти еднаква степен (около 40% всеки), а повечето от успешните сътрудничества (74%) са сключени с партньори в рамките на една и съща държава.

Докладът обаче показва също, че институциите в страните от Южна и Източна Европа нямат такива местни партньори в еднаква степен и следователно по-често се стремят да намерят партньори за комерсиализация на своите изобретения в други европейски държави.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...