Промяна в практиката с уведомителните писма за публикуване на европейска марка

европейска маркаOHIM съобщи, че последните данни относно оптимизираността на дейността на организацията показват, че процесът на експертиза значително се е подобрил. Понастоящем, нова заявка за регистрация на европейска марка се публикува в раздел A1 на Официалния Бюлетин в рамките на целевото време от 11 седмици.

За да се автоматизира напълно процесът на уведомяване,  през октомври миналата година OHIM представи e-mail уведомителна система във формуляра за електронно подаване на заявки за европейска марка. От тогава, потребителите на MyPage имат опцията да настроят своя e-mail адрес за получаване на сигнал в инструмента за наблюдение CTM Watch, директно докато подават заявката по електронен път. Нужни са само няколко кликвания по електронния формуляр, за да бъде заявителят сигурен, че ще бъде уведомен на електронната си поща, веднага след като заявката му се публикува.

Наличността на e-mail уведомления, изискани по време на подаване на заявката или във всеки последващ момент, както и повишената популярност на новите напълно електронни решения, накараха офиса да промени досегашната си практика на изпращане на уведомителни писма за публикация (L124) всеки път, когато се публикува нова заявка за търговска марка.

Както бе съобщено и преди на уеб страницата на OHIM, Офисът прекрати изпращането на споменатите L124 писма от 1 февруари. Тази промяна се отрази само на заявките, подадени от тази дата нататък.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...