Според решение на Апелативния борд на OHIM, досегашна практика противоречи на Регламента за европейска марка

европейска маркаКомпания подава заявление за регистрация като европейска марка на посочената тук фигуративна търговска марка, за следните стоки от клас 33: алкохолни напитки с изключение на бира. Въз основа на чл. 8(1)(b) от Регламента за марка на Общността, опонент на заявителя подава опозиция срещу регистрацията, базирайки се на по-ранната европейска марка “EL ORIGEN”, регистрирана за вина в клас 33.

Отделът по споровете на OHIM уважава опозицията за оспорените стоки в клас 33 ‘алкохолни напитки с изключение на бира’. От друга страна, опозицията е отхвърлена за следните стоки от клас 33 ‘алкохолни есенции; алкохолни екстракти; плодови екстракти, алкохолни’. Становището на Отдела по спорове е, че заявителят има намерение да прилга марката и за посочените стоки. Тези стоки и по-ранните такива са счетени за несходни.

След постановяване на горното решение, опонентът подава възражение пред Апелативния борд, в което иска от Борда да уважи опозицията и по отношение на стоките, за които тя е отхвърлена от Отдела по спорове, а именно ‘алкохолни есенции; алкохолни екстракти; плодови екстракти, алкохолни’, тъй като според опонента тези стоки и вината са сходни.

Според Апелативния борд, противно на обжалваното решение, практиката на отхвърляне опозиции, а оттам и позволяване на заявления за европейски марки да бъдат регистрирани по отношение на стоки и услуги, които заявителят не е посочил в заявката и които не са публикувани в Бюлетина за марки на Общността, е несъвместима с няколко, някои от които фундаментални, разпоредби на Регламента за марка на Общността (чл. 75, 76 и 83).

Бордът е анулирал оспореното решение, тъй като то позволява процесът по регистрация на оспорения знак да продължи за следните стоки в клас 33: ‘алкохолни есенции; алкохолни екстракти; плодови екстракти, алкохолни’. Освен това е разпоредил възстановяването на таксата за подаване на възражението.

Източник: OHIM

Може да харесате още...