16-та годишнина от присъединяването на България към Европейската патентна конвенция

Европейската патентна конвенцияТочно преди 16 години, на 1 юли 2002г., България се присъедини към Европейската патентна конвенция, с което стана и равноправен член на Европейската патентна организация.

Как се стига до членството? В края на 1997г. правителството на Република България подава молба за присъединяване към Европейската патентна конвенция. В отговор на тази молба страната ни получава статут на наблюдател в Административния съвет на Европейската патентна организация и в последствие покана за присъединяване към конвенцията. На 31 януари 2002 г. Народното събрание приема Закон за ратифициране на Европейската патентна конвенция и на Акта за ревизиране на конвенцията (ДВ, бр. 15 от 2002 г.).

Европейската патентна конвенция (ЕПК) е подписана в Германия на 5 октомври 1973 г. като влиза в сила през октомври 1977 г. На тази дата 7 страни – Франция, Швейцария, Великобритания, Германия и страните от Бенелюкс ратифицират конвенцията.

ЕПК регламентира условията и процедурите за получаване на европейски патент. Във всяка от страните, за които е издаден, европейският патент има същото действие и режим, както национален патент, издаден от местното ведомство за интелектуална собственост. След като се издаде един европейски патент, действието му се подчинява на съответното национално законодателство.

Основното предимство на кандидатстването за европейски патент е, че се подава една патентна заявка, която се подлага на проучване и експертиза от един орган – Европейското патентно ведомство, при установени и прозрачни правила. Не е необходимо подаване на множество национални заявки и съответно не се заплащат такси на всяко национално ведомство.

Може да харесате още...