hfhfhfhfhfh

Европейската мрежа за автентичности със собствен сайт

автентичностиСлужбата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO стартира нов уебсайт на Европейската мрежа за автентичности. Онлайн платформата има за цел да популяризира мрежата за автентичности, като достигне до потенциалните заинтересовани страни и предостави полезна информация за проекта.

Инициативата е предназначена да даде правомощия на местните власти да се ангажират с дейности, целящи повишаване осведомеността на гражданите относно интелектуалната собственост на местно ниво, както и подобряване на закрилата на права на интелектуална собственост. Мрежата извършва поредица от дейности, свързани с различни аспекти на интелектуалната собственост, като кампании за повишаване на осведомеността, курсове за обучение на правоприлагащите органи и образователни активности.

Мрежата обединява национални и регионални служби за интелектуална собственост в ЕС, общини в целия ЕС и местни организации в контекста на проекта за европейско сътрудничество ECP8.

Съгласно чл.152, ал. 6 от Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета  относно търговска марка на ЕС „Службата и съответните компетентни органи на държавите членки си сътрудничат с цел насърчаване на повишаването на осведомеността относно системата на търговските марки и борбата срещу фалшифицирането. Такова сътрудничество включва проекти, насочени по-специално към прилагане на установени стандарти и практики, както и към организиране на дейности в областта на образованието и обученията“.

Към момента има четири европейски града са със статут на автентичност: Солун, София, Пловдив и Миконос. В специална публикация на своя уебсайт EUIPO с гордост съобщава, че много скоро нови автентичности ще се присъединят към мрежата, което ще позволи да се споделят най-добрите практики в областта на закрилата на интелектуална собственост.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост EUIPO

Може да харесате още...