Европейската комисия с план за действие относно интелектуалната собственост

европейската комисияЕвропейската комисия публикува новия си План за действие относно интелектуалната собственост, който определя пет ключови области за развитие през следващите години.

Планът за действие има за цел да подобри закрилата на интелектуалната собственост (ИС); да стимулира усвояването на ИС от малки и средни предприятия; да улесни споделянето на ИС с цел по-добро технологичното усвояване в индустрията; да се бори с фалшифицирането и да подобри прилагането на правата на ИС.

Сред планираните инициативи са модернизиране на закрилата на промишлен дизайн на Общността и засилване на закрилата на земеделските географски означения. В същото време се разглежда възможността за система за защита на географски означения за неземеделски продукти на ниво ЕС.

Включени са и действия, които да помогнат на малките и средни предприятия да се възползват от своите обекти на интелектуална собственост чрез схема от 20 милиона евро, предоставена от Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO. Тя бе одобрена от Управителния съвет и Бюджетния комитет на Службата по време на тяхното заседание от 17-19 ноември.

Планът за действие предлага да се надгради рамката на ЕС, където е необходимо, и да се въведат балансирани политики в областта на интелектуалната собственост, за да се помогне на компаниите да се възползват от своите изобретения и творения, особено по време на настоящата здравна и икономическа криза.

В прессъобщението си по повод новия План за действие, ЕК посочва, че нематериалните активи като търговски марки, промишлени дизайни, патенти и данни са все по-важни в съвременната икономика. Свързаните с интелектуална собственост индустрии представляват 45% от целия БВП и 93% от целия износ на ЕС. Добавената стойност на интелектуалната собственост нараства в повечето европейски индустриални екосистеми.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост

Може да харесате още...