Европа е световен център за иновации при технологиите с 3D печат

3D печатЗаявките за европейски патент за адитивно производство, известни повече като 3D печат, са се увеличили със среден годишен темп от 36% от 2015 г. до 2018 г. Това показва ново проучване на Европейското патентно ведомство (ЕПВ). Растежът е над десет пъти по-висок от средния годишен ръст на всички заявки в ЕПВ, комбинирани за същия период (3,5%).

Докладът показва, че от европейските държави идват 47% (или 7 863) от всички изобретения, свързани с 3D печат, за които са подадени заявки за патент в ЕПВ между 2010 и 2018 г.Водещата позиция в Европа до голяма степен се дължи на Германия. Страната генерира 19% (или 3 155) от всички заявки за патент при 3D печата. Сред другите европейски страни Испания, Белгия, Обединеното кралство, Швейцария и Нидерландия също показват силни резултати. В световен мащаб САЩ са водещата страна на произход с 35% (или 5 747) от заявките за патент.

Най-значимите сектори при заявките за патент за 3D печат са здравеопазване, енергетика и транспорт

Данните допълнително показват, че влиянието на 3D технологиите обхваща голямо разнообразие от индустрии. От 2010 г. използването на 3D печат в здравеопазването извежда сектора на първо място по търсене на патенти (4 018 заявки). Следват енергетика и транспорт, като и за двата сектора се наблюдава значителен обем заявки за патент (съответно 2 001 и 961). Бърз растеж се наблюдава и в области като индустриалното оборудване, електрониката, строителството и потребителските стоки и хранителния сектор.

Значителен принос от по-малки компании

Две от три патентни заявки за 3D технологии са подадени от големи компании. Проучването разкрива също, че компаниите с 15 до 1 000 служители са подали 10% (или 2 148) заявки за патент. Oтделни изобретатели и малки предприятия с по-малко от 15 служители генерират 12% (или 2 584) заявки. Университети, болници и обществени изследователски организации са отговорни за над 11% от заявките (или 2 448).

Източник: ЕПВ

Може да харесате още...