Съвместима ли е европейската система за патентни спорове с Договора на ЕО

патентни споровеМинистрите на ЕС единодушно са взели решение да поискат от Върховния Съд на Европа да решат дали е Европейската система за патентни спорове е съвместима с Договора на ЕО. Министрите решиха да се поиска от Съда на Европейските общности / СЕО / да предостави становище по отношение на законността на единната съдебна система за патенти.

През март Комисията предприе първите стъпки към официално споразумение за единна патентна система за съдебни патентни спорове, които биха могли да бъдат използвани за европейски патенти и (ако са въведени) за патент на Общността.

Споразумението ще бъде отворено за членове на EPC, като например Швейцария, които не са членки на ЕС.

Длъжностни лица заявиха, че дискусиите ще се водят между държавите-членки и ще бъдат съсредоточени по проект на споразумение и проект за устав на бъдещ съд, включително и спорни въпроси, като съставът на съдии, изпълнението и експлоатацията на предвиденото споразумение, ролята на Европейския съд в общностното право и преходни договорености.

Източник: managingip


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на партала.

Може да харесате още...