Засилено сътрудничество между Европа и Китай във връзка с патенти

патентиПредставители на ръководствата на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Държавната служба за интелектуална собственост на Китай (SIPO) се срещнаха в Брюксел, за да обсъдят как да усъвършенстват и съгласуват своите патентни системи с цел стимулиране на иновациите в двата региона.

Следващата година двете ведомства ще отбележат 30г от началото на своето сътрудничество – през 1985г Европейското патентно ведомство и SIPO подписват първото споразумение помежду си. През 2007г организациите засилват сътрудничеството си като пристъпват към ключови въпроси като хармонизиране на процедурите, разработване на общи инструменти и услуги, свързани с патенти.

„В резултат от тясното сътрудничество, китайската и европейската патентни системи вече имат много общо, а партньорството ни се превърна в отправна точка на усилията за хармонизиране на патентните системи по целия свят“ – Беноа Батистели, президент на Европейското патентно ведомство.

Инвестициите, вложени от двете ведомства имат значително отражение върху потребителите на патентната система, произтичащо от непрестанното осъществяване на по-лесен и евтин достъп до патентна документация, както и прозрачност на патентните процедури.

Последните постижения в тази насока са стартирането през юни тази година на услугата Global Dossier, предоставяща достъп до съдържанието на заявления за европейски и китайски патенти ; добавянето на 1 милион китайски документа към безплатния инструмент на Европейското патентно ведомство за автоматичен превод Patent Translate; решението на SIPO за приемане на Кооперативната патентна класификация (КПК) за присъща класификационна схема. Всяко от тези постижения значително подобрява достъпа до все по-разрастващия се обем от патентна информация в Китай и допринася за повишаване качеството на патентите.

Източник: ЕПВ

Може да харесате още...