Европа все по-силна при заявяване на патент

заявяване на патентПодадените през 2014г в Европейското патентно ведомство заявления за регистрация на патент са с 3.1% повече отколкото през предходната година – 274 000 (266 000 през 2013г.). Сред страните членки на ЕПВ Холандия, Франция и Великобритания показват значителен растеж, някои държави като Германия и Швеция остават стабилни, докато подадените заявления от страни като Финландия, Швейцария и Испания, намаляват. Броят на подадените заявки за регистрация от Китай и САЩ расте. За разлика от тях, през 2-14г от Япония са подадени по-малко заявления. Броят на издадените от Европейското патентно ведомство патенти е 64 600.

„Търсенето на патентна закрила в Европа непрекъснато се разраства и има покачване за петата поредна година“ казва Президента на Европейското патентно ведомство, Беноа Батистели. „Европа продължава да укрепва своята ключова роля като световен център на технологиите и иновациите за нарастващ брой компании от цял свят. Увеличението на патентните заявки, произлизащи от Европа, подчертава значимостта на отраслите с интензивна патентна активност, като солидна основа за европейската икономика на знанието: те подпомагат конкурентоспособността на Европа, икономическия растеж и заетостта.“

Делът на 38-те страни членки на Европейската патентна организация се изчислява на 35% от общия брой подадени заявления за регистрация на патент в ЕПВ миналата година. Заявленията от Германия са 11%, следвани от Франция (5%), Швейцария и Холандия (3% всяка), Великобритания, Швеция и Италия (2% всяка). Както и през предходните години, около две трети от заявленията за регистрация на патент в ЕПВ са от държави извън Европейския съюз. САЩ отчитат най-голям дял с 26%, следвани от Япония (18%), Китай (9%) и Корея (6%).

Източник: ЕПВ

Може да харесате още...