ЕВП търси патентни експерти

патентни експертиЕвропейското патентно ведомство набира патентни експерти, които да работят в Мюнхен, Хага и Берлин.
Кой може да кандидатства?
Инженери и учени с достатъчно добри езикови умения. Работата се състои в търсене в онлайн бази данни, анализиране на документи, устна и писмена комуникация със заявители за регистрация на патенти и техни професионални представители, взимане на решения относно издаване на патенти с действие в до 40 европейски държави.
Технически области
 Приложна термодинамика
 Аудио видео среда
 Строително инженерство
 Компютри
 Електрически и електронни технологии
 Индустриална химия
 Машиностроене
 Медицински технологии
 Телекомуникации
Важно: Всеки обект на ЕПВ предлага различни свободни работни позиции; кандидатурите ще бъдат обработвани съгласно съответната локация.

Ако Skype интервюто на даден кандидат е успешно, той ще бъде поканен да вземе участие в едно или повече интервюта ;ице в лице в Мюнхен или Хага (в зависимост от това за къде е било подадено заявлението за постъпване на работа). Освен това, кандадатите ще бъдат помолени да попълнят онлайн персонален въпросник.

Интервютата са предназначени за оценка на професионалните и езиковите способности на кандидата. Те са и възможност за желаещите да постъпят на работа да научат повече за Европейското патентно ведомство и длъжността европейски патентен експерт, роля, която изисква едно уникално съчетание на научни експертни познания, аналитично мислене, езикови умения и интерес към законодателство, свързано с интелектуалната собственост.

Формуляри за кандидатстване и повече подробности относно свободните позиции са поместени на уеб страницата на Европейското патентно ведомство.

Може да харесате още...