д-р инж. Кръстьо Илиев

Националният портал за интелектуална собственост – www.ipbulgaria.bg, в навечерието на световния ден на ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ обяви своето решение – Д-р инж. Кръстьо Илиев да бъде отличен с „Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост ®”

Носителят на утвърдената вече в професионалните среди „Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост ®” д-р инж. Кръстьо Илиев е инженер по образование. Започва професионалното си развитие в завод Струма, след което активно започва да се занимава с иновации като научен сътрудник в Института по технология на машиностроенето, където работи в продължение на 13 години. През 1968г. става старши научен сътрудник, а през 1970г., в резултат на научни изследвания, защитава докторска степен в Одеския институт. Инж. Илиев е изобретател с 3 изобретения, резултат от достиженията му в изследователската и развойна дейност. Този му опит е ценен в работата му в Министерски съвет като съветник по лицензионната дейност. Следва оглавяването на Институт за изобретения и рационализация. По време на председателството му през 1982г. България е първата страна домакин на Първия форум на патентните организации. Под ръководството на инж. Илиев, в България е постигнато изключително много за повишаване нивото на експертите, занимаващи се с интелектуална собственост и особенно на внимание той обръща на подготовката и осигуряването на изобретателите, като неоспорими факт остава, че през 1987г. има подадени 4200 заявки за изобретения. За сравнение, в момента се подават десет пъти по-малко, по 300-450 заявки годишно. Също така д-р инж. Илиев активно работи за присъединяването на България към Международния договор за патентно коопериране, в резултат на което българските изобретатели получават възможност за по-лесна и евтина закрила на своите изобретения изън пределите на Родината, а така също и възможност за използване на информацията за иновациите, извършвани в света. Той осъществява активното сътрудничество с WIPO ( Световната организация за интелектуална собственост ) и развива програма за развитието на интелектуалния потенциал на младите хора в България. След приемането на Закона за Патентите през 1993г. д-р Илиев е първия председател на Патентно Ведомство на Република България. Преподвател и активен поддръжник на започналото в УНСС образование в специалност „Икономика и управление на интелектуалната собственост”. В последствие, д-р Илиев е български и европейски патентен представител, представител по индустриална собственост, работи в Българска Стопанска Камара и е изявен експерт в областта на интелектуалната собственост; уважаван от много колеги в света и символ на българската IP професионална общност.

Може да харесате още...