XVIIІ-то поредно издание на Международния фестивал ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА.

театрални

В рамките на 6 дни – от 11-ти до 16-ти май 2009 година – гр. Шумен ще бъде домакин на XVIIІ-то поредно издание на Международния фестивал ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА.

Настоящото XVIIІ-то издание ще протече в традиционните си три направления:

1. ПРЕГЛЕД НА СПЕКТАКЛИ по драматургични произведения на български автори. Спектаклите не трябва да са участвали във фестивала в периода от 1999 до 2008 г. вкл., като изключения се допускат само за български класически заглавия.

2. АВТОРСКИ ПРОЧИТ на непубликувани и непоставяни нови български пиеси.

     –  Пиесите трябва да са нови, непубликувани и непоставяни на сцена, във формат А4 и отговарящи на стандарта за печатна страница. Пиеси се приемат по пощата ( в три екземпляра) или по e-mail  и трябва да съдържат изчерпателни данни за връзка с подателя.

     –  За да бъде включен в предварителната селекция за допускане до „ Авторски прочит” на фестивалното издание през 2009 година,текстът трябва да е получен  в Шумен най-късно до 01 февруари 2009 год.

      – Екземпляри не се връщат.

3. ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА – участие на театри и театрални формации от чужбина със собствени спектакли по български класически или съвременни автори.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...