Член 161 бе изменен в отговор на доклада на ДПК

ДПКЧлен 161 бе изменен в отговор на доклада на ДПК, в случая, когато ЕПО беше МСА. С оглед на крайният срок на ДПК, измененият чл. 161 ще се отнася за докладите на ДПК, които вече са получени от заявителя или от негов представител по време на международният етап, който може да бъде някой друг от адвокатите на ЕП, който  би се справил с националното ниво пред ЕПВ. Препоръчително е следното: След получаването на доклада на ДПК, членовете трябва да изготвят отговор, който да бъде представен при или непосредствено след влизането на националната фаза на ЕП, съгласно краткия срок, посочен в чл. 161: един месец. Така, при започване на  подготовката на отговора след получаване на уведомлението по чл. 161, може да се окаже твърде късно. Членовете на ИИП, в своята частна практика, трябва да съветват своите чуждестранни сътрудници, че инструкциите за включването на националната фаза на ЕП трябва да бъдат придружени с инструкции за отговор на доклада на ДПК, като отново се обръща внимание, че крайният срок по чл. 161е твърде кратък, за да  се започне подготовката за реакция след получаване на уведомлението по чл. 161. Това от своя страна означава, че тези чуждестранни сътрудници трябва да променят начина си на работа.

Информацията, получена от Leo Steenbeek, Philips, Aйндховен, Холандия

 

Може да харесате още...