проф. Веселина Манева

Проф. Веселина МаневаПроф. Веселина Манева е професор по Право на интелектуална собственост в Нов български университет, София. Води курсове по: Право на индустриална собственост, Авторско право, Международноправна закрила на интелектуалната собственост, Законодателство в музикалните изкуства и Управление на изпълнителските права.

Доктор по право, автор на две книги и научни публикации в правната периодика. Проф. Манева е редактор на две от книгите, издадени от издателство Ай Пи България съвместно със СОИС – „Креативно изразяване“ и „Да изобретиш бъдещето„. Преподавала е в Технически университет, София, в Университета за национално и световно стопанство и в Пловдивски университет „П. Хилендарски”.

Проф. Веселина Манева има над 15 години стаж в Патентното ведомство на Р България като юрист и държавен експерт. Специализирала е в Макс Планк Институт по интелектуална собственост, Мюнхен,  Институт за авангардни правни изследвания, Лондон, Университетите на Женева и Нюшател, Швейцария.

През 2019г. проф. Манева съвместно със Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ИНОВАЦИИ (ИСИ ИНСТИТУТ) „, Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МАРКИ В БЪЛГАРИЯ”, Съдружие на представители на индустриална собственост IP Consulting и Националния портал за интелектуална собственост IP Bulgaria представи становище относно проект за Закон за марките и географските означения.

Участва в национална научна конференция в памет на проф. Лиляна Ненова, организирана от катедра “Гражданскоправни науки” на Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, 22 октомври 2015 г. Доклад на тема: “Отношения между съпрузите по повод правата на интелектуална собственост”. Юбилеен сборник, посветен на проф. Лиляна Ненова, Изд. СУ” Св. Кл. Охридски”, 2016, 225- 243 с.

Може да харесате още...