ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Между 2-ри и 5-ти февруари 2010г се проведе семинар, организиран от Световната Организация по Интелектуална Собственост, имащ за цел да бъде улеснен достъпът на хора с различни увреждания до интернет. Съорганизаторите от Международния телекомуникационен съюз (МТС) подчертаха, че хората с недъзи трябва да имат достъп до възможностите, които предлагат информацията и комуникационните технологии. Никой не трябва да бъде възпрепятстван да се възползва от евентуалните ползи от информираността, най-малко заради свой физически недостатък.

Източник: http://www.wipo.int

Може да харесате още...