Документиране на традиционни знания

традиционни знанияПрез последните години се обръща все по-голямо внимание на документирането на традиционните знания с цел тяхното опазване и защита. Специално внимание СОИС обръща на базите данни и регистрите, отнасящи се именно до тези традиционни знания.

В резултат на нейните усилия идентифицирането, събирането и систематизирането на традиционните знания и умения, се превръща в една широко дискутирана опция, която може да гарантира защитата на икономическите, социални и културни интереси на местните общности. Документирането на тези знания може да възпрепятства по-нататъшната им загуба, а също и да стимулира обмяната на опит и техники, но същевременно с това, осигурявайки защита от неоторизирано използване.

Въпреки това, Световната организация по интелектуална собственост признава  недостатъците на това документиране и дигитализиране, а също и негативните ефекти, които то може да има. Сред тях са попадането на тези знания в широкото обществено пространство, което само по себе си води до загуба на контрол върху тези знания, а също и на самия таен характер на традиционното знание или умение.

СОИС представя цял инструментариум за документирането на тези традиционни знания. Той дава практически насоки за самото документиране, а също и отговор на някои, свързани с това въпроси, които възникват в самия процес. Този инструментариум няма за цел да промотира документирането на традиционните знания, тъй като негативните ефекти от него са ясно осъзнати, но предлага на вниманието на държавите различни алтернативи, които следва да бъдат взети под внимание при проектирането на едно такова документиране.

Такива бази данни и регистри на традиционни знания и генетични ресурси, разработени от държави членки на СОИС, можете да намерите на следния адрес:

http://www.wipo.int/tk/en/resources/db_registry.html

 

Може да харесате още...