Доклад на Световната митническа организация за незаконна търговия

eu-networkСветовната митническа организация (СМО) наскоро публикува второто издание на своя Доклад за незаконна търговия. Докладът предлага сравнителен анализ на тенденциите в петте ключови рискови области на правоприлагането, една от които са правата на интелектуална собственост, базиращ се на конфискувани от митниците стоки, отчетени чрез Базата данни за митническо правоприлагане на СМО (CEN). Целта на Доклада е да повиши осведомеността по отношение на нововъзникващи заплахи, да подчертае усилията на митническите органи и да даде своя принос към запаса от информация за изучаване на феномена на незаконната търговия.

В качеството си на глобално хранилище за информация, главно относно митническите конфискации, CEN е уникален инструмент за глобален и регионален анализ, както и развитието на тенденции и практики. CEN предоставя инфорамция за дейността на митническите органи по света и предизвикателствата, пред които са изправени по време на ежедневната си работа. Базата данни съдържа и ценна информация относно новите насоки и начини на действие, използвани от трафиканти, контрабандисти и организирани престъпни мрежи.

При правата на интелектуална собственост се наблюдава увеличение, както на докладващите страни, така и при броя отразени случаи (22,543 през 2012г и 24,092 през 2013г). През 2013 г. един от най-характерните показатели е, че повече от половината от докладвани задържани стоки са незаконни фармацевтични продукти, следвани от фалшиви електронни уреди и забранени хранителни продукти – всички от които представляват заплаха за здравето и безопасността на потребителите. В сравнение с 2012г промяната е съществена, тъй като тогава по-голямата част от заловени стоки са аксесоари, следвани от облекла и фармацевтични продукти, едва на трета позиция. Друга тенденция, наблюдавана през последните години, е увеличаване на случаите на сглобяване в страната на вносителя (продуктите се внасят, но на части), за да бъде избегнат митническия контрол.

Източник: Европейска обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост

Може да харесате още...