Договор за сътрудничество с Турския патентен институт

OHIM подписа официален договор за сътрудничество с Турския патентен институт (ТПИ). Меморандумът за Разбирателство бе подписан по време на визита на високо ниво от делегация в Аликанте на 3 ноември.

Бъдещото участие на Турция в проекта за база данни TMview бе сред дискутираните въпроси, а ТПИ официално оповести нови насоки, свързани с търговските марки, които са били съставени със съдействието на OHIM и Немския Федерален Патентен Съд.

Посещението, предвождано от Президента на ТПИ, Д-р Хабип Асан, е в следствие на пътуване до Анкара през юни на Президента на OHIM, Антонио Кампинос. На семинар, включващ професионалисти в сферата на интелектуалната собственост и представители на бизнеса, той е заявил, че тъй като Турция е едновременно страна кандидат за членство в ЕС, а и „икономическа сила“ с бързо разрастващо се Ведомство по интелектуална собственост, има нужда от засилване на сътрудничеството.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...