Не всички телекомуникационни дружества прекратяват срочни договори без неустойки

Не всички телекомуникационни дружества прекратяват срочни договори без неустойкиНе всички телекомуникационни дружества прекратяват срочни договори без неустойки до края на периода
Само един от телекомите иска от клиентите си три месечни такси

Комисията за защита на потребителите (КЗП) съветва преди подписването на договор с телекомуникационни дружества гражданите да проучат внимателно условията за неговото предсрочно прекратяване и какви неустойки трябва да платят в такъв случай. Причината е, че това не е изрично уредено със закон или подзаконов нормативен акт. Условията по предсрочното прекратяване на контракта са уточнени изцяло в Общите условия, които са неразделна част от него.

КЗП припомня това, защото напоследък зачестиха жалбите на граждани, които се оплакват, че доставчиците на телекомуникационни и други услуги им начисляват високи неустойки след прекратяване на договори по желание на абоната, преди да изтече техният срок.

След преглед на Общите условия на потребителските договори на всички мобилни оператори, Комисията изготви препоръки към дружествата във връзка с конкретни неравноправни клаузи, касаещи необосновано високи неустойки при прекратяване на договор по инициатива на потребителя, които го задължават да изплати всички останали такси и задължения до края на срока. От комисията препоръчаха тази клауза да бъде премахната или да бъде променена така, че да намали размера на дължимата неустойка.

Към момента само едно от дружествата е направило съществена промяна в условията си за прекратяване на договорите. В резултат на това, размерът на неустойката не надвишава три месечни такси по техния стандартен размер, независимо от това за какъв срок е контрактът (12 или 24 месеца). В случаите, когато абонатите са купили мобилни устройства с отстъпка от цената, те трябва да възстановят и част от стойността на предоставените по договора преференции. Какъв ще бъде техният размер, зависи от договореното с мобилния оператор.

Срещу останалите дружества, които не са се съобразили с препоръката на КЗП, контролният орган води колективни искове, по които се чака произнасяне на съда.

Може да харесате още...