Договора от Будапеща – статистически данни за 2013 година

Договора от БудапещаОбща информация за Договора от Будапеща

Договора от Будапеща за международно признаване на депозираните микроорганизми за целите на патентната процедура, е договор, администриран от СОИС и играе важна роля в биотехнологичните изобретения. Разкриването на едно изобретение е едно от основните изисквания за предоставяне на патент. Когато изобретението съдържа микроорганизъм или друг биологичен материал, обикновеното описание не е достатъчно за разкриване на изобретението. Поради това в някои държави е необходимо да се депозира проба на микроорганизма в специализирана институция.

За да не се налага депозирането на микроорганизми във всяка държава, в която се иска патентна защита, Договорът от Будапеща предвижда Оторизиран международен депозитар.

Статистика на Договора от Будапеща за 2013 година

През 2013 година договарящите държави по Договора са общо 79, в които са разположени 42 международни депозатори. През тази година Катар стана страна по договора и Националния център за морски водорасли и микрофлора на САЩ е получил статут на Международен депозитар.

Общия брой на направените депозити през 2013 е 4822, което представлява увеличение от 4 % в сравнение с 2012 година.

Интересно е да се отбележи, че депозитите направени в Китай и САЩ през 2013 представляват 72 % ( 53,7 % и 18,3 % съответно) от общия брой.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...