Новини БПВ

нов сортВ брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана заявка в раздел Нови сортове растения:

№ 925 ПШЕНИЦА СОРТ „ГТП РАДА с притежател ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, Генерал Тошево, и селекционери Николай А. Ценов, Костадин В. Костов, Иван Д. Тодоров, Иванка С. Стоева, Татяна П. Петкова, Илия В. Илиев, Ваня Д. Иванова, Добрич.

Заявката е подадена на дата 07.05.2013г.

На 19.07.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан първи по ред особен залог в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, по отношение на следните марки, собственост на ВИТОША ГАРДЪНС ЛИМИТЕД“ ЕООД:

VITOSHA TULIP, рег.№ 70617

vitoshatulip, рег.№70748

В брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана заявка в раздел Нови сортове растения:

911 – ЕЧЕМИК СОРТ „НЕДА” с притежател АГРОДИМЕКС ООД, Търговище, селекционер Христо И. Горастев, Карнобат.

Заявката е подадена на дата 16.01.2013г.

Сертификат за допълнителна закрила

SPC/BG2010/0010

Лекарствен продукт

Вернакалант хидрохлорид

CARDIOME PHARMA CORP.,  VANCOUVER BC, 6190, AGRONOMY ROAD, 6-TH FLOOR (CA)

Красимир Петков Руев, 2500 Кюстендил, ул. „Неофит Рилски“ 4, ет. 2

EU/1/0/645/001-002 / 01.09.2010; 01.09.2025; EP 1 560 812 T3

Аминоциклохексил етерни съединения и тяхното използване

Източник: Патентно Ведомство

 

koprinena_peperudaВ брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство, раздел Нови породи животни, е публикувана информация за подадени заявки

930 – КОПРИНЕНА ПЕПЕРУДА ПОРОДА „19 Х МАГИ 2”

931 – КОПРИНЕНА ПЕПЕРУДА ПОРОДА „МАГИ 2 Х 19”

Заявители на двете нови породи са СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ, София и ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Стара Загора, със селекционери Михаил В. Панайотов, Стара Загора, Паномир И. Ценов, Йоланда Б. Василева, Диана Б. Аркова-Панталеева, Враца .

 

Източник: Патентно Ведомство

Втори сертификат за нова порода КОПРИНЕНА ПЕПЕРУДА на Института по растителни генетични ресурси

Institut_SadovoВ брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за издаден Сертификат за нови породи животни

 11015 – КОПРИНЕНА ПЕПЕРУДА  ПОРОДА „ЛИМ1 Х ИВА1 Х ЛЕА2 Х НОВА2” с притежател Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”, Садово, селекционер Паномир И. Ценов, Враца.

Сертифкатът има действие от дата 28.06.2013г.

 

Източник: Патентно Ведомство

Institut_SadovoВ брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за издаден Сертификат за нови породи животни

11014 – КОПРИНЕНА ПЕПЕРУДА  ПОРОДА „ЛЕА2 Х НОВА2 Х ЛИМ1 Х ИВА1” с притежател Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”, Садово, селекционер Паномир Ценов, Враца.

Сертифкатът има действие от дата 28.06.2013г.

 

Източник: Патентно Ведомство

Може да харесате още...